blog

Burgeractivisten lanceren petitie voor federale volksraadplegingen

Nieuw petitierecht wordt direct gebruikt

Hoge drempel

Vorig jaar werd het reglement rond verzoekschriften bij de federale Kamer van volksvertegenwoordigers uitgebreid naar een soort petitierecht.  Dit betekent dat je voortaan als indiener van een verzoekschrift ook gehoord wordt door het parlement als je 25000 handtekeningen verzamelt. De handtekeningen moeten komen van burgers vanaf 16 jaar, van wie er minstens 14.500 hun woonplaats hebben in Vlaanderen, 2.500 in het Brussels gewest en 8.000 in Wallonië.  Dat is een hele klus om uiteindelijk slechts ‘gehoord’ te worden wat bij velen leidt tot ‘drempelvrees’.

Niet alleen regionale maar ook federale volksraadplegingen

Een aantal burgeractivisten, waaronder ook gele hesjes, laten zich niet afschrikken en willen de nodige 25.000 handtekeningen ophalen.  Met de petitie vragen ze het federale parlement om artikel 39bis van de Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dit betekent dat na de volgende verkiezingen het parlement dit artikel dan mag wijzigen.

Het artikel 39 bis beperkt de volksraadplegingen momenteel tot de regio’s.  Voor het Vlaamse Gewest is er trouwens nog steeds geen uitvoeringsdecreet in tegenstelling tot het Waalse Gewest. Federale volksraadplegingen zijn daardoor nog verboden en dat is wat de burgeractivisten willen veranderen. Volksraadplegingen moeten ook over federale materies kunnen gaan, vinden zij. Wie en hoe er gaat spreken in het parlement zal worden beslist op volksvergaderingen nadat ze de handtekeningen hebben.

Ook een formulier met elektronische handtekening

De indieners voorzien een website waar men twee formulieren kan downloaden. Eén formulier om af te drukken en in te vullen. Een ander formulier (pdf-formaat) om digitaal in te vullen en te ondertekenen met je elektronische identiteitskaart.

Huidig artikel 39bis van de Grondwet:

 Met uitsluiting van de aangelegenheden die betrekking hebben op de financiën of op de begroting of de aangelegenheden die met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen worden geregeld, kan over de uitsluitend aan de gewestelijke organen opgedragen aangelegenheden, in het betrokken gewest, een volksraadpleging worden gehouden. 

Indieners : Raf Verbeke en Bettina Putzeys, beide gele hesjes

Foto : Rechts Raf Verbeke

Bron :

Art39bis.be/

Wet 2/5/2019 mbt Verzoekschriften bij de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers

Deel dit bericht: