blog

Renew Belgium: gelote burgerraad rond democratie

Voorbije zaterdag verzamelden in Brussel-Zuid 10 burgerverenigingen uit de drie Gewesten. Tijdens een persconferentie wilden ze hun vraag aan de Senaat kracht bijzetten voor een gelote burgerraad rond democratie.

Begin oktober eindigen de bijzondere volmachten van de huidige regering in lopende zaken. In een open brief vragen 10 burgerbewegingen uit de drie Gewesten aan Belgische politici om daarom stil te staan bij deze bijzondere politieke situatie. Daarin herhalen ze hun oproep van begin dit jaar om de coalitiecultuur los te laten en maken ze ook hun beklag dat de burger anno 2020 nog steeds geen inspraak heeft in het beleid.

Renew Belgium
Naast hun oproep om de coalitiecultuur los te laten riepen ze de Senaat op om in te gaan op hun uitnodiging voor een gelote burgerraad rond democratie en de instellingen. Begin maart stuurden PRO, Agora en Collectif Citoyen een formele aanvraag naar de Senaatsvoorzitter voor logistieke en financiële ondersteuning bij de organisatie van een gelote burgerraad.  De Senaat mag eveneens instappen als mede-initiatiefnemer.

Daarop werden ze uitgenodigd door de directeur Protocol voor een overleg om de praktische mogelijkheden te overlopen.   Het is nu aan de Commissie voor democratische vernieuwing en burgerschap om te beslissen of en hoe de Senaat zich wil engageren.

De voorstellen kunnen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de burger via het online platform van PRO waarop men kan stemmen met de eid-kaart (om dubbel stemmen te voorkomen).

Voorbije week stuurden ze een herinnering aan de voorzitster van deze Commissie en met deze persconferentie wilden ze hun vraag nog eens kracht bijzetten, samen met zeven andere burgerverenigingen die de vraag mee onderschrijven. Wordt vervolgd.

In de pers :  Le Vif  Recit.be

Deel dit bericht: