blog

Merchtemnaren krijgen infomoment voor gemeenteraad over moeilijke dossiers

Schepen David De Valck (Open VLD) stelde een nota met voorstellen op voor meer inspraak voor de burger én oppositie. Het idee voor een vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad wordt door gemeenteraadsvoorzitter Walter Teugels (CD&VPlus) alvast gesteund.

Schepen David De Valck (Open VLD, 1785) nam een opmerkelijk politiek initiatief. Hij zetelt 18 jaar in de gemeenteraad en ging als raadslid met de langste staat van dienst gesprekken aan met de toekomstige oppositiepartijen. De Valck: "De campagne duurde ongezien lang en was ongezien hevig. Het ging voornamelijk over de thema's Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Burgerparticipatie was zeker ook een thema, want het huidig bestuur werd minstens een gebrek aan inspraak verweten. Raadsleden raken daardoor gedemotiveerd."

"Kaarten geschud"

Van de 25 zetelende raadsleden, verkozen in 2012, kandideerden er zo slechts 12 voor de verkiezingen van 2018. De Valck: "Van deze 12 zullen er slechts 10 zetelen in de gemeenteraad 2019-2024. Dat betekent dat de gemeenteraad voor twee derde bevolkt wordt door overwegend 'nieuwkomers'. Dat is echt ongezien. Voor deze gemeenteraadsverkiezingen kandideerden 119 mensen voor 25 zitjes. Dat betekent dat er 94 kandidaten niet verkozen zijn. Elk met hun verhaal, teleurstelling allicht."De Merchtemse kiezer schudde de kaarten heftig: Lijst 1785 verloor haar meerderheid en dook van 14 naar 10 zetels. De lijst onder leiding van Maggie De Block (Open VLD) ging na een bewogen onderhandelingsronde, waarbij N-VA uit de boot viel en Maggie De Block de bugremeesterssjerp doorgaf aan Maarten Mast (Onafh.), uiteindelijk een coalitie met CD&V Plus aan, goed voor een meerderheid van 14 zetels en dus 11 zetels voor de oppositie: Pro Merchtem 7, Groen 1, NV-A 3.


Signaal
De Valck: "Ik vond het mijn plicht als langst zetelend lid van de gemeenteraad om niet zomaar over de resultaten heen te stappen. Er is een belangrijk signaal gegeven door de kiezer. Ik heb delegaties van oppositiepartijen Pro-Merchtem, NV-A en Groen ontvangen en er werd gepraat over de afgelopen campagne. De coalitievorming, de ongenoegens de frustraties, de boosheid, het wantrouwen. Dat is volstrekt normaal en menselijk. Het ging in essentie voornamelijk over 'hoe zien we het nu verder'. Daarom heb ik een nota gemaakt als aanbeveling om in de eerste plaats gemeenteraadsleden van meerderheid én oppositie meer te betrekken in het beleid."
En de schepen legt meteen een aantal voorstellen op tafel.

De Valck: "Gemeenteraadsleden moeten meer betrokken worden bij het uitzetten van het beleid. Een debat op een gemeenteraad over de inhoud van voorstellen is noodzakelijk, de gemeenteraadsvoorzitter speelt daar een belangrijke rol in. De adviesraden moeten mijn inziens opgewaardeerd worden en opengesteld worden voor geïnteresseerde raadsleden. Een ritme van 6 vergaderingen per jaar lijkt mij aangewezen. Daarnaast zou het initiatief 'Uw College luistert' in elke deelgemeente best tweejaarlijks plaatsvinden. Ik pleit er ook voor om een 'vragen half-uurtje' voor elke gemeenteraad te organiseren, uiteraard mits voorwaarden, zoals schriftelijke vragen op voorhand indienen, zodat het antwoord kan worden voorbereid."

"Goede dingen in nota"
De schepen overhandigde zijn nota aan toekomstig gemeenteraadsvoorzitter Walter Teugels van coalitiepartner CD&V-Plus. Teugels: "Er staan zeker goede dingen in de nota. Ook CD&V Plus is voorstander van een infomoment voor de gemeenteraad over belangrijke dossiers waar burgers vragen over hebben. Dat gaan we zeker steunen. CD&V Plus is ook vragende partij voor meer inspraak en communicatie met de burger en wil daar ook initiatieven mee voor uitwerken."

Bron: nieuwsblad.be

Lees dit artikel op de website van nieuwsblad.be.


Deel dit bericht: