blog

Burgerbevraging stads- en gemeentemonitor

Gelote burgers krijgen brief met uitnodiging voor online vragenlijst

Is het leuk wonen in je buurt ? Fiets je veilig in je gemeente ? Is er voldoende groen ? En hoe tevreden ben je van de voorzieningen en diensten van je gemeente ? Voor elke gemeentebestuur is het belangrijk om te weten wat mensen vinden over hun gemeente.

Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid in samenwerking met Statistiek Vlaanderen een grootschalige burgerbevraging. Dergelijke bevraging vindt om de drie jaar plaats en peilt naar de betrokkenheid en tevredenheid van de inwoners over de lokale beleidsthema’s.

De Vlaamse overheid bevraagt van 25 maart tot midden juni opnieuw een representatief deel van 17 tot 85 jaar uit elke Vlaamse gemeente. Een aantal burgers zal een brief in de bus krijgen met de vraag om online een vragenlijst in te vullen. Antwoorden is vrijwillig, maar is wel van groot belang voor goede en betrouwbare resultaten.

ABB benadrukt dat de privacy wordt gegarandeerd. De resultaten worden verzameld per gemeente.

Bron: Stads- en gemeentemonitor Vlaanderen

Deel dit bericht: