blog

REGEERAKKOORD VOORZIET OOK DEMOCRATISCHE HERVORMINGEN

Renew Belgium haalt slag thuis

De voorbije maanden schuimden de Franstalige burgerverenigingen binnen Renew Belgium de partijhoofdkwartieren af van de Waalse politieke partijen met onze eis tot meer inspraak en politieke vernieuwing. Ze kregen daar overal voorzichtige positieve antwoorden, maar de lobbyronde blijkt nu dus vruchten af te werpen. Felicitaties voor onze Franstalige zusterbewegingen binnen Renew Belgium!

 

Renew Belgium

Renew Belgium is de naam van de Belgische inspraakbeweging. Het is een netwerk van burgerverenigingen uit de drie Gewesten, waarvan PRO dus ook deel uitmaakt. Zij heeft begin dit jaar aan de Senaat de formele vraag gericht voor een gelote burgerraad rond democratie en de instellingen, vergelijkbaar met de klimaatconventie van Parijs. Een delegatie van Renew Belgium werd in de Senaat uitgenodigd om de logistieke organisatie te bekijken. Het is nu de Senaatscommissie “Democratische vernieuwing en burgerschap” die moet beslissen. De voorzitter van deze commissie is Tahar Farida van Ecolo, die als regeringspartij mee het regeerakkoord heeft geschreven.

Institutionele hervormingen

Er bestaat een algemene consensus dat de bevoegdheidsverdeling na de diverse staatshervormingen beter kan. Zij vertrokken steeds vanuit een maximale decentralisatie zonder naar efficiëntie en uitvoering te kijken. De regering wil nu de bevoegdheden herverdelen met meer homogeniteit en efficiëntie.

De regering belooft daarbij ook te streven naar meer verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren. Zij wil hierover een breed democratisch debat, waarbij ook de burger, het middenveld en de academische wereld betrokken worden.  Dit is net wat wij met de gelote burgerraad voor ogen hebben.

Meer rechtstreekse participatie van burgers in de politieke besluitvorming

Een ander hoofdstuk gaat over burgerparticipatie. De regering wil nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals burgerkabinetten of gemengde panels in de schoot van de Kamer, toelaten waar zowel parlementsleden als door loting geselecteerde burgers deel van uitmaken. Deze formuleren dan aanbevelingen ten aanzien van de wetgevende macht.

De regering bekijkt ook een uitbreiding van het federale petitierecht, waarbij voorstellen van burgers leiden tot voorstellen in de bevoegde Kamercommissie.

Ook het lobbyregister, dat nu bestaat voor het federale parlement, zou uitgebreid worden naar ministers en hun kabinetten.

Deel dit bericht: