blog

E-democracy : burgerlobby PRO zet bevragingen op via de elektronische identiteitskaart

PRO start met de organisatie van internetbevragingen waar men kan stemmen met de elektronische identiteitskaart. Daarmee wil PRO de inspraakcultuur helpen versterken en het beleid afstemmen op de verwachtingen van de burger.

Geen inspraakcultuur in België

De Belgische grondwet voorziet momenteel op geen enkel niveau referenda. Zij laat alleen niet-bindende volksraadplegingen toe voor gewesten, provincies en gemeenten, al heeft Vlaanderen nog geen uitvoeringsdecreet voor gewestelijke volksraadplegingen. Er worden echter heel weinig volksraadplegingen georganiseerd. In België is er dus geen echte inspraakcultuur zoals bijvoorbeeld in Zwitserland waar de bevolking regelmatig het beleid kan bijsturen.

Eindelijk een betrouwbare stem voor de burger

Met de spontane burgerprotesten in het achterhoofd, (gele hesjes, protest tegen het VN- migratiepact en de klimaatprotestenmars), vindt PRO de tijd rijp om de bevragingen te lanceren. Burgers zijn verontwaardigd, woedend soms, willen verandering, maar weten niet goed hoe eraan te beginnen. In de pers komen alleen politici, academici en opiniemakers aan het woord. Dankzij deze burgerbevragingen krijgt nu ook de burger een duidelijke stem.

Kiesgeheim

PRO maakt gebruik van het internetplatform van de vzw Meer Democratie, die toeziet op de kwaliteit van de voorstellen zoals duidelijkheid. Ook de betrouwbaarheid van het elektronisch stemmen is een essentieel criterium. Daarom werd geopteerd voor identificatie aan de hand van de elektronische identiteitskaart, weliswaar zonder de pincode. Registratie vooraf is niet nodig, alleen de chipnummer en de postcode worden opgeslagen en de beheerders van het platform kunnen de chipnummers niet linken aan personen. De anonimiteit en het kiesgeheim zijn daarmee maximaal gegarandeerd.

Deze strenge identificatie werd gekozen om dubbel stemmen te voorkomen. De klassieke internetpeilingen worden immers makkelijk gekaapt door politieke groeperingen die met een leger aan internettrollen, fake accounts en emailadressen de peiling in een bepaalde richting sturen.

Een andere aanpassing om het vertrouwen te winnen is de validatiecode. De kiezer krijgt direct na de stemming een validatiecode waarmee achteraf de ingebrachte stem kan geverifiëerd worden.

Geen Brexit-referenda

Ex-premier Elio Di Rupo (PS) heeft zich ooit uitgesproken tegen referenda, net zoals zijn opponent Bart De Wever (N-VA) in het verleden al deed. Hun voornaamste bezwaren zijn mogelijke polarisering en populisme. Ook PRO heeft weinig op met ‘Brexit referenda’ waarin een breed thema met verschillende aspecten in één enkele ja/nee vraag gegoten wordt. De gekozen voorstellen zullen daarom specifiek genoeg zijn, met een duidelijk doel, een uitgebreide argumentatie, achtergrondinformatie en opinies. Zo kan de kiezer zich een duidelijke en eerlijke mening vormen.

Zowel ‘linkse’ als ‘rechtse’ voorstellen

De lijst met voorstellen die PRO wil voorleggen aan de burger, is een variatie van thema’s en onderwerpen.

 • Strengere voorwaarden om na leeftijd van 65 jaar de Belgische nationaliteit te verwerven
 • Afschaffing dubbele nationaliteit
 • Jongste kerncentrales openhouden na 2025
 • Statiegeld op blikjes en petflessen
 • Milieubevoegdheid herfederaliseren
 • Alleen sociaal verhuren, geen sociale koopwoningen
 • Huurkorting voor werkende sociale huurders
 • Lager kadastraal inkomen in het (dorps)centrum
 • Centrum veiligheidsdispatching
 • Kortere zomervakanties, langere herfst en krokusvakanties
 • Invoering zone 40

Lees de stellingen na op: https://www.ikbenpro.be/idee

Deel dit bericht: