blog

Onze Kaat Meerts, dé jongste kandidate op Radio 2!

Beluister hier het interview dat Kaat gaf: https://ikbenpro.be/img/kaat_radio2.mp4

Hieronder laten we Kaat zichzelf graag nog wat verder voorstellen:

Ik ben Kaat Meerts, 18 jaar en studente aan de VUB en UGent. Ik woon al 14 jaar met mijn ouders en broer Dries in Vollezele, deelgemeente van Galmaarden. Ik ben altijd een bezige bij geweest en heb een heel ruime interesse. Ik ben momenteel studente Social Sciences, een studierichting waarbij politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie gecombineerd worden.

Ik vind het geweldig dat ik mee op de PRO-kar mag springen van een groep mensen die elke Vlaamse burger een alternatief biedt.

Met mijn achttien jaar ben ik de jongste kandidaat van Vlaams-Brabant (en waarschijnlijk van heel Vlaanderen). Ik ben ervan overtuigd dat leeftijd geen belemmerende of bevorderende factor is en een jonge leeftijd als politicus zelfs bijzonder veel voordelen kan bieden: ik ben in elk geval nog niet vastgeroest in een bepaald stramien met de daarbij horende verplichtingen en kan met een open blik werken aan de toekomst.

Ik koos welbewust voor de opleiding Social Sciences, net omdat het de combinatie vormt van drie wetenschapsvelden die me de verschillende perspectieven aanbieden om mijn kijk op de wereld zo ruim mogelijk te vormen. Ik wil dan ook graag de theorie omzetten in praktijk en de kans grijpen die PRO me nu biedt.

Heel wat mensen voelen zich in de steek gelaten door de traditionele partijen. Begrijpelijk, want het lijkt dat die partijen ver van de mensen staan en vaak niet luisteren naar de noden en wensen van de burgers. Terwijl het toch net die burgers zijn die zich door de partijen en de politici vertegenwoordigd zouden moeten voelen.

Toen ik over het PRO-project hoorde, kon ik me meteen vinden in de visie en doelen ervan: transparantie, democratie, burgers meer inspraak geven in het beleid, … en dat allemaal zonder politieke spelletjes. De politiek de rug toekeren omdat het vaak niet loopt zoals we zouden willen, lijkt me geen goed idee ...dus heb ik besloten mee in dit project te stappen en zo mee te werken aan verandering.

Aan de zijlijn toekijken is dan ook nooit echt iets voor mij geweest. Eens op de middelbare school werd ik meteen lid van de leerlingenraad en 2 jaar later voorzitter ervan. Het geeft enorm veel voldoening vast te mogen stellen dat je een steen hebt verlegd in de rivier. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat met het PRO-project ook kan verwezenlijken.

Naast de activiteiten op school was ik ook actief in de muziekacademie: ik volgde pianolessen, toneellessen, klassiek ballet en dans. Daarnaast verslond ik stapels boeken: culturele en literaire bagage vind ik zeer belangrijk en draagt bij tot je empathisch vermogen en inzicht in De Mens, iets wat in de politiek broodnodig is.

Ik sta te popelen om te kunnen meewerken aan dit resultaatgericht en oprecht project, PRO...maar dat kan niet zonder uw stem. Alvast bedankt daarvoor!

Deel dit bericht: