blog

PRO verwacht lange coalitievorming en vraagt minderheidsregering

De peilingen wijzen op een grote diversiteit in de Belgische parlementen. Op Vlaams en Waals niveau lijken de coalities al zo goed als gesmeed te zijn en zal de regeringsvorming snel geklonken zijn. Maar voor de vorming van een federale regering is het niet ondenkbaar dat het wereldrecord regeringsvorming in zicht zal komen. Dat staat met 541 dagen al op naam van België, met de vorming van de regering di Rupo in 2010 (tot 2011). Door de polarisaties en uitsluitingen langs beide zijden van de taalgrens, lijkt de vorming van een meerderheid haast onmogelijk. 55 procent van de Belgen vreest voor een serieuze politieke crisis na de federale verkiezingen van mei 2019.

Minderheidscoalitie

PRO pleit ervoor dat een aantal partijen een minderheidscoalitie vormen. Joris Verspecht: “Het is onverantwoord om 1,5 jaar van quasi onbestuurbaarheid te riskeren met een regering in lopende zaken die geen vertrouwen krijgt van het parlement. Er zijn tekenen zijn dat de economie begint te sputteren, dus het is belangrijk om snel een regering op poten te zetten.

Dus laten we geen maanden of jaren verspillen aan de vorming van een meerderheid, die waarschijnlijk niet te vinden is. PRO verkiest een minderheidsregering boven een lange politieke impasse.

Een minderheidsregering heeft democratische meerwaarde

Yves Bruggeman: “Voor sommigen zal het idee van een minderheidsregering vreemd klinken, maar dat is het eigenlijk niet. In landen als Canada en Denemarken is het al lang deel van de politieke cultuur. En onze regering heeft sinds december 2018 ook zo bestuurd. Ze werd budgettair wel geremd door het opgelegde systeem van de voorlopige twaalfden, maar haast iedereen was het erover eens dat er feitelijk beter werd gewerkt dan voorheen.

Vooral het democratisch gehalte van de beslissingen ging omhoog, vermits er geen afspraken meer konden worden gemaakt in achterkamertjes, die dan, zonder nadenken, door de meerderheid werden gestemd. Nee, sinds N-VA uit de regering stapte, moest voor elk voorstel telkens in het parlement worden gewerkt om een meerderheid te krijgen. Zoals het hoort in een democratie.

Een enorme opwaardering voor het parlement, dat eindelijk zijn werk kon doen als ‘wetgever’. Bij een meerderheidsregering zijn de leden van de meerderheid enkel stemmachines en staat de oppositie de hele regeerperiode aan de zijlijn.

Bij een minderheidsregering komt de democratische waarde van het parlement eindelijk opnieuw bovendrijven. Voorstellen moeten voldoen aan kwaliteitsnormen, anders vinden ze geen meerderheid.

PRO zal constructief meewerken

Een lange periode zonder regering is geen optie, PRO pleit voor een snelle regeringsvorming. De samenstelling van die regering is bij een minderheidsregering niet allesbepalend voor de richting van het beleid.

Joris Verspecht: “Laten we dit experiment, dat we noodgedwongen al 6 maanden hebben gedaan, nu ook eens georganiseerd uitproberen, met volheid van bevoegdheden voor de minderheidsregering. Ik ben ervan overtuigd dat we zo een democratische meerwaarde zullen realiseren, ten goede van de bevolking. Voor elk apart voorstel moet een (andere) meerderheid gevonden worden, zo wordt ook elk goedgekeurd voorstel gedragen door de verkozenen van een meerderheid van de bevolking.

PRO zal in elk geval constructief meewerken aan élk voorstel in het parlement. Elke beslissing wordt voorgelegd aan de aangesloten afdelingen én aan de bevolking, via e-voting. Op basis van de stemming hierover, zal PRO in het parlement het voorgelegde akkoord al dan niet steunen, op basis van de keuze van leden en meestemmende burgers.

Joris Verspecht: “Op termijn wil PRO nog verder gaan, en de bevolking échte beslissingsmacht geven over elk maatschappelijk belangrijk voorstel. Maar daarvoor hebben we nog een weg te gaan. In deze fase zullen we ónze stem laten bepalen door de afdelingen en geëngageerde burger, die deelnemen aan de online stemming.

Lees ook: De Standaard: Een federale regering vormen is sinds vanochtend nog moeilijker geworden

Deel dit bericht: