blog

Overheid lanceert volksbevraging over Belgisch klimaatplan

Eerlijk … we geven het maar mee, omdat dit toch over een minimum aan burgerinspraak gaat. Wij hebben hier vooral zware bedenkingen bij. De bevraging loopt maar tot 15 juli (veel te kort om een relevant deel van de bevolking te bereiken), de bevraging was uitgewerkt sinds begin januari, maar werd verzwegen tot na de verkiezingen (!?!), “Omdat de federale en regionale beleidsniveaus op elkaar afgestemd moesten worden” (Wat??? Zie ook onze vraag voor één klimaatminister ipv vier). De “bevraging” is slechts wat het is, een bevraging, en heeft geen bindend karakter. Tenslotte wordt “de anonimiteit gegarandeerd”, maar moet je wel registreren met je mailadres .. euh… anonimieit??

Wat ons betreft, alweer een “zoethoudertje” voor het grote publiek, dat hoe langer, hoe meer echte inspraak eist. Voor wie zich toch geroepen voelt (Wij hebben de bevraging zelf ook ingevuld) om deel te nemen, bieden we hier alle info. Het is een veel te kleine stap naar échte burgerinspraak, maar we steunen elk initiatief dat in de goede richting gaat!

De overheid lanceert een online volksbevraging over de Belgische klimaatplannen. De bevraging bestaat uit vijftien vragen, neemt tien tot vijftien minuten in beslag en loopt tot 15 juli. Dat heeft het kabinet van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) laten weten.

Door de vragenlijst krijgen burgers de mogelijkheid om zich uit te spreken over de engagementen die de verschillende Belgische overheden in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) aangaan.

De vragen richten zich rechtstreeks tot de burger omdat de overheden te weten willen komen "wat hij of zij bereid is te doen op zijn niveau" om de omslag naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te maken.

Wat zijn de belangrijkste stimulansen "opdat u vaker het openbaar vervoer zou nemen", bijvoorbeeld, of om een "propere" wagen te kopen? Naast de reeks vragen is er ruimte voorzien om aanvullende of uitgebreide bemerkingen toe te voegen.

Inspraakmoment

De bevraging komt er omdat de Europese Commissie aan alle lidstaten had gevraagd om de bevolking te consulteren over hun klimaatplannen. België had in het NEKP dan ook aangegeven dat er een publieksbevraging zou plaatsvinden "tijdens het eerste kwartaal van 2019".

Dat het inspraakmoment er enkele maanden later komt, heeft onder meer te maken met het feit dat de federale en regionale beleidsniveaus op elkaar afgestemd moesten worden. Op basis van de antwoorden op de bevraging kunnen de verschillende overheden hun plannen bijsturen, om tegen eind 2019 een finaal NEKP in te dienen.

WWF: "Te laat"

De bevraging komt er met enige maanden vertraging, want oorspronkelijk was die voorzien tijdens het eerste kwartaal van 2019. Volgens natuuroganisatie WWF is dat geen toeval. "We zijn een week na de verkiezingen. Klimaat heeft hoog op de agenda gestaan in het voorjaar. De kritische vragen van burgers over het klimaat zouden dan wel eens de bevraging kunnen overstroomd hebben", zegt Julie Vandenberghe van WWF.

Vandenberghe vreest dan ook dat de bevraging te laat komt. "We hebben nog slechts enkele maanden tot de definitieve deadline eind dit jaar. Dat loopt tegelijk met de regeringsvorming en bovendien zijn er 4 ministers bevoegd voor klimaat. Als er politieke beslissingen moeten genomen worden over het ambitieniveau of over bepaalde maatregelen die al dan niet in het plan moeten worden opgenomen, dan kost dat tijd en die tijd is zeer kort."

Je kan je mening geven via: http://www.nationaalenergieklimaatplan.be/

#prosteuntburgerinspraak

Bron: VRT NWS

Deel dit bericht: