blog

De verkiezingsbeloftes kunnen niet allemaal ingelost worden.

Als er niet snel een regering komt, die besparingsmaatregelingen zal nemen, dan stijgt het begrotingstekort tegen 2021 tot 11 miljard euro. Het is belangrijk dat we gaan naar een evenwicht in de begroting. De vorige regering heeft de begroting niet in evenwicht gekregen.

Pierre Wunsch, Gouverneur Nationale Bank van België herhaalde in het tv-programma De Zevende Dag dat de overheid 11 miljard euro moet besparen om de begroting structureel in evenwicht te krijgen tegen 2021. "11 miljard is doenbaar, we hebben dat gedaan in het verleden, ook andere landen hebben dat gedaan."

Er zijn in de voorbije verkiezingscampagne heel veel beloftes gedaan: lagere belastingen, verlaging pensioenleeftijd, minimumpensioen van 1500 euro, …

Pierre Wunsch: “Deze beloftes kunnen niet allemaal ingelost worden. Men zal zeker keuzes moeten maken en veel ruimte is er niet. Als we naar een begroting in evenwicht willen gaan, moeten we een inspanning leveren van 11 miljard besparingen op 3 jaar tijd.

De gouverneur beklemtoonde dat België niet alleen voor Europa de overheidsfinanciën moet saneren. 'We moeten buffers aanleggen voor de volgende recessie en ons voorbereiden op de vergrijzing van de bevolking. We moeten nu inspanningen doen.'

Bij de bevolking leeft de overtuiging dat de overheid al tien jaar lang saneert, maar Wunsch merkte op dat dat niet klopt. 'We hebben de jongste jaren een stop and go beleid gevoerd. In 2018 is er niet gesaneerd.'

Deel dit bericht: