blog

N-VA Krijgt Meer Subsidies Dan Heel het Budget Cultuurparticipatie

Als neoliberale partij schermt N-VA kwistig met de term ‘subsidieslurper’ tegen alles en iedereen die financiële steun krijgt van de overheid. Want neoliberalen vinden dat de overheid slechts een minimale rol mag hebben in de samenleving. Over de zelfbedruiping van cultuur kan zeker gedebatteerd worden, al kan niet ontkend worden dat ze de basis en infrastructuur vormt van de creatieve economie. Een kleine financiële ondersteuning kan het verschil maken tussen winstgevend of verlieslatend en zo een cascade aan economische activiteit van mensen en toeleveranciers creëren.

Bij nader inzien blijkt N-VA echter zélf de grootste subsidieslurper te zijn. Het budget ‘Cultuurparticipatie’ 2018 bedroeg nog 11,8 miljoen euro, en wordt met 6 % voor de toekomst verlaagd. Een deel ervan is voor de private Phoebusstichting van ondernemer en N-VA-vriend Fernand Huts, waarvan de zetel gevestigd is in het belastingparadijs Jersey. 

De partijsubsidies bedroegen in 2016 nog 70 miljoen euro voor alle partijen samen, waarvan 13,4 miljoen voor N-VA.

#zelfbediening #netwerkcorruptie

Deel dit bericht: