blog

Klassieke miljonairspartijen bestendigen politisering Belgische justitie

In Polen introduceerde regeringspartij (PiS), fractiegenoot van N-VA in het Europees Parlement, de politisering van de rechterlijke macht. De Poolse minister van justitie mag naar eigen inzicht voorzitters van rechtbanken benoemen en ontslaan. 

Dat stuitte, terecht, op veel kritiek van de Europese Commissie, die is samengesteld uit liberalen, socialisten en christendemocraten. Dit is immers een schending van de Scheiding der Machten die bepaalt dat mensen of groepen geen macht mogen uitoefenen in verschillende machten* tegelijk.

Maar diezelfde liberalen, socialisten en christendemocraten, en bij uitbreiding N-VA en de Groenen, hebben in België géén probleem met politieke benoemingen. Zij draaien allemaal mee in de carroussels van benoemingen en gunnen elkaar postjes zonder gêne, zoals blijkt uit een artikel van de Gazet Van Antwerpen over de benoeming van Yasmine Kherbache (sp.a) als rechter bij het Grondwettelijk Hof.

 *wetgevende macht (parlement), uitvoerende macht (regering), rechterlijke macht (justitie)

Foto: Joris Herregods, Gazet Van Antwerpen

Deel dit bericht: