blog

Gelote burgerraad Agora kiest huisvesting als eerste thema

De Brusselse burgerbeweging Agora organiseerde zaterdag haar eerste echte burgerassemblee. Na de verkiezingen van mei werd Pepijn Kennis verkozen in het Brussels parlement. Op 30 november was er een eerste kennismakingsdag voor de assemblee, maar de burgerbeweging moest nog bepalen over welke onderwerpen hun verkozene een wetsvoorstel mag indienden.

De samenstelling van die Assemblee verliep in twee stappen. In oktober was er een loting van 6000 adressen. Nadien volgde een tweede weging. Daarbij werd rekening gehouden met onder meer de geografische spreiding, opleidingsgraad, gender en leeftijd van de kandidaat-deelnemers. “We weten dat hoog opgeleide mannen uit de middenklasse sneller geneigd zijn om deel te nemen aan soortgelijke initiatieven,” verduidelijkt Florence Prudhomme, juriste en vrijwilligster voor het communicatieteam. “Om ervoor te zorgen dat onze assamblee representatief was voor de maatschappij hadden we die tweede oefening nodig.”

In totaal namen 73 mensen deel aan de kennismaking en de eerste vergadering. Iets minder dan de gehoopte 89. Zaterdag kwam iedereen samen aan tafels van 6 tot 8 personen. Iedere tafel werd begeleid door een ‘facilitator’, die het gesprek in goede banen moest leiden. Er was vertaling voorzien in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Arabisch.

Huizenmarkt

De gesprekken werden afgesloten met een stemming, en daaruit blijkt dat de burgerassemblee eerst zal werken rond huisvesting. Vooral de regulering van de huizenmarkt, daklozenbeleid en leegstand zal aandacht krijgen. Opvallend, aangezien hun verkozene Pepijn Kennis uit de Toestand-stal komt, een vzw die heel actief is in de strijd tegen leegstand in Brussel. Na huisvesting kwamen mobiliteit, gezondheid en (armoede-) ondersteuning uit de bus.

Bron: Bruzz

Deel dit bericht: