blog

'Bochtolt Beleeft' wil volksraadpleging over zandwinning

PRO zegt toe voor technische ondersteuning met haar platform

Op de vroegere PRB-terreinen in Kaulille zit heel wat zand in de grond. Het gaat concreet over twee mogelijke ontginningsplaatsen. Enkele jaren geleden werd een infomarkt georganiseerd om de zandontginning via een uitvoeringsplan mogelijk te maken. Hierdoor is er heel wat discussie ontstaan waardoor de bevoegde minister het plan in de koelkast op de lange baan schoof.

In dit gebied van 190 ha zitten er heel wat mogelijkheden. Enerzijds is de zandontginning voor de gemeente letterlijk een bron van inkomsten en zou men na een ontginning het gebied kunnen omvormen als recreatie, landbouw- en natuurgebied. Door de ruimtelijke herbestemming in eigen handen te nemen, wil de gemeente zelf de randvoorwaarden voor eventuele zandontginning in Kaulille en de nabestemming bepalen. De hogere overheid laat het initiatief nu aan de gemeente.

De partij “Bocholt beleeft” is zelf voorstander van ontginning, maar wil de bewoners uiteindelijk laten beslissen via een volksraadpleging. Zij stelt voor om de bewoners te bevragen of ze deze ontwikkeling wel of niet zien zitten. Bij een informatieronde moeten dan alle voor-en nadelen op tafel gelegd worden en ook de mogelijke hinder tijdens een exploitatie van vele jaren.

Technische ondersteuning door PRO – controle door deurwaarder

Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van PRO met de partij “Bocholt beleeft” heeft PRO toegezegd dat zij haar online platform my-vote.be ten dienste wil stellen van de organisator, hetzij de partij hetzij de gemeente. Het platform dient om online te stemmen met de eid-kaart. De kiezer krijgt dan een stemcode waarmee men later kan stemmen zonder eid-kaart. Daarnaast krijgt de kiezer een validatiecode waarmee de uitgebrachte stem naderhand kan geverifieerd worden om te kijken of de stem gewist of gewijzigd is. De organisator kan daarenboven een deurwaarder aanstellen om de resultaten real time op te volgen.

Bronnen: Bocholt beleeft en Het Nieuwsblad

Deel dit bericht: