blog

Zwitsers beslissen over depolitisering van justitie

Rechters aanduiden door middel van loting

Terwijl de vijf klassieke partijen N-VA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V in de Senaat ruziën over de politieke benoeming van een rechter van het Grondwettelijke Hof, lokken in Zwitserland burgers een referendum uit over de benoemingsprocedure van federale rechters. Zij willen namelijk het risico op netwerkcorruptie en beïnvloeding een halt toeroepen en hun justitie voluit depolitiseren.

Op dit ogenblik moet een federale rechter een partijkleur hebben en goede relaties met de juryleden die beslissen over de benoemingen, aldus de initiatiefnemers uit Bern. De initiatiefnemers zijn van de Stichting voor Eerlijke Processen (Stiftung für faire Prozesse).

Zij vinden dat rechters moeten kunnen vonnissen zonder beïnvloed te worden door belangenconflicten of politieke druk. Zo’n netwerk blijft bestaan na de benoeming tot rechter en kan rechters beïnvloeden. Vermits de benoeming slechts tijdelijk is, bestaat de kans dat men niet herverkozen wordt.

Om die redenen willen de initiatiefnemers dat alleen de competentie telt voor de benoeming tot rechter. Eenmaal rechter mag men geen nadeel ondervinden van standpunten die men heeft genomen in vonnissen. Om die reden willen zij een benoeming op basis van loting uit een pool van juristen die is samengesteld op basis van professionele en generieke competenties.

Bron : justiz-initiative.ch Video

Deel dit bericht: